Prețurile pentru serviciile stomatologice

Price List2019-05-10T08:48:13+00:00

PRICE LIST

DENT V.I.P. SRL 15.01.2018

Preturile medicului-sef si rezidentului difera de cele stabilite.

Denumirea Preț (în lei MD)
Consultaţia(planul de tratam şi estimatiа) 250
Consultaţia/Ortopedia/Chirurgie 350
Radioviziografia cu studierea peliculei 100
Anestezie (trunculară şi infiltrativă) 130
Anestezie aplicativă 35
Aplicarea digii (roberdam) 140
Înlătur. depun dentare cu ultrasunet (2 maxilă) 300
Şlefuirea Finisarea cu «Air prophy» (2 maxilă) 700
Înălbirea dinţilor de oficiu (1 vizita) 2850
Înălb. la domiciliu ( incl. 2 cape) 2700
Înălbirea endodontică (1 dinte, 1 vizită) 210
Inlaturarea depunerilor dentare cu periute si pasta 320
Skyce cu aplicare 900
Confecţionarea capei p/u domiciliu (1 maxilă) 700
Tratam dinţilor cu hiperestezie (1 ser -doza) 230
Tratamentul hiperesteziei (1 dinte) 70
Aplicarea pansamentelor gingivale (1 vizită) 170
Ermetizarea fisurilor (1 dinte) 180
Lincomicin, dexametazon, Bio-R 110
Tratamentul paradontului cu metoda (plazmolifting) 1500
Tratamentul paradontului cu metoda plazmolifting, vizita urmatoare 900
Scanarea, diagnostic, model 3D 4000
Denumirea Preț (în lei MD)
Obturaţia cu priză foto (I si V class ) 800
Obturaţia cu priză foto (cu microscop) 1300
Obturaţia cu priză foto (II, III, si IV class ) 900
Aplicarea căptuşelei (izolatoare, medicament) 80
Compozit Flow 430
Şinare cu fibre de sticlă (1 dinte) 700
Denumirea Preț (în lei MD)
Aplicarea pastei devitalizante, obt. Temporară 200
Deschiderea dintelui, drenaj 200
Plombare temporala a canalului (1 canal) 150
Tratamentul endodon. a dintelor (un canal) 500
Tratam.endodon. al dintelor (un canal) cu microsc. 1050
Tratamentul endodon. a dintelor biradicular 700
Tratam. endodon. a dintelor biradic.(cu microscop) 1250
Tratamentul endodon. a dintelor triradicular 870
Tratam. endodon. a dintelor triradic.(cu microsc.) 1500
Eliminarea instrumentului din canal sub micriscop 1500
Pro-rut căptuşeală 400
Pro-rut cu con de gutaperca 530
Dezobt. canalului radicular tratat anterior 200
Obturaţie cu priză foto 1050
Obturaţie cu priză foto  (cu microscop) 1300
Restaurarea estetică a dintelui 1340
Restaurarea estetică a dintelui (cu microscop) 1600
Obturaţia foto pentru bont protetic 600
Pivot titan pentru obturaţia armată 180
Pivot din fibră de sticlă p-u obturaţia armată 320
Denumirea Preț (în lei MD)
Formator de gingie 1000
Microproteză (coroniţă) metaloceramică 2200
Coron. ceramică pe bază de oxid de zirconiu 5000
Coron. metaloceram. pe implante incl. Abatment 3300
Coron. ceramică pe bază de oxid de zirconiu incl. abatment pe implante 6400
Coroniţă întreg turnată 1470
Cor. întreg turn. cu faţetă vestib din ceramică 1850
Coroniţă din acrilat (temporară) 230
Încrustaţie cu cimentare 670
Ablaţia coroniţei ştanţate 80
Ablaţia coroniţei metaloceramice 200
Ablaţia coroniţei întreg turnate 260
Amprentă într-un singur strat 200
Amprentă în două straturi 400
Fixarea coroniţei cu ciment 80
Fixarea coroniţei cu ciment glassionomer 160
Fixarea foto cu ciment glassionomer 440
Proteză mobilizabilă: totală; «Germania» 2680
Proteză mobilizabilă; parţială «Germania» 2360
Proteză scheletată: pe bază de croşete 6650
Proteză scheletată: cu attachment (2 buc.) 10000
Rebazarea proteza 440
Vinire «E-max» 6200
Confecţionarea lingurii individuale 680
Confectionarea microprotezei 900
Reparaţia coroniţei metaloceramice (1 dinte) 750
OnLay, overlay 4100
Denumirea Preț (în lei MD)
Anestezie (trunculară şi infiltrativă) 130
Extracţia simplă a dintelui (mobilit de gr II-IV) 300
Extracţia complicată a dintelui (gr. I, rădacina) 400
Extracţia «dintelui de minte» 550
Extracţia dintelui disturpat şi retinizat 1600
Extracţia părţii coronare a dintelui 150
Rezecţia apicală a rădăcinii 1600
Hemisecţia (1 dinte) 550
Gingivoectomia (1 dinte) 200
Tratamentul periostitei 300
Tratamentul alveolitei 200
Decapuşonare (pericornorită) 300
Plastia frenului buzei şi a limbii 1200
Sutura pe gingie (1 buc) 170
Înlăturarea suturilor 250
Folosirea «colapol»  la exstractie 1300
Pansament 250
Chiuretaj deschis (1dinte) 250
Denumirea Preț (în lei MD)
Implant cu aplicare productie «Israel: AB Dental devices» 6000
Implant cu aplicare productie «Corea de sud: Any Ridge» 9000
Implant cu aplicare productie «Corea de sud: Any One» 6500
Extractia implantului 850
Material de osteoinducţie(0.5 gr) 1800
Membrana de barieră 3200
Sinus-lift inchis 3300
Chirurgie de lărgire a procesului alveolar 5700
Chirurgia sinus-liftului deschis 10000
Item Prices (MDL)
Aplicarea sistemei bracket (1 maxilă) traditional 7000
Aplicarea sistemei bracket (1 maxilă) transparent 10000
Aplicarea sistemei bracket Daemon(traditional) 12000
Aplicarea sistemei bracket Daemon(transparent) 14000
Confecţionarea aparatului mobilizabil (1 maxilă) 1500
Activarea sistemei bracket (1 maxilă) 200
Activarea aparatului mobilizabil (1 maxilă) 150
Înlăturarea sistemei bracket (1 maxilă) 400
Igiena sistemei bracket (1 maxila) 300
Aplicarea retainerului 1000
Confect. Capei cu amprente 1000
Activarea cu Inlocuirea arcadei dentare (1 max.tradit.) 250
Costul arcadei dentare (1 max.,Daemon) 470
Сostul de 1 bracket standart 250
Сostul de 1 bracket standart – transparent 500
Сostul de 1 bracket Daemon 550
Сostul de 1 bracket Daemon – transparent 950
Pachet de bază pentru un maxilar (scanare, diagnostic, fixare + 10 plăci) 16000
Aligner (1 placă) 1000
Controlul și corectarea plăcilor (o vizită) 250
Denumirea Preț (în lei MD)
Obturaţie chimică 500
Obturaţie fotopolimerică 600
Parodontita, pulpita 800
Parodontita, pulpita 1100
Extracţia dintelui de lapte cu anestezie 300